bluekomadori:

Doctor Chopper came to save you

bluekomadori:

Doctor Chopper came to save you

(via coalgirls)

(Source: squidcore, via 0ci0)

(Source: shoujoromance, via yukitsuzukemasu)

duck-princess:

ok

(via japanlove)

abatida:

Gaki No Tsukai

Earth Defense Force Batsu Game


mosaique

mosaique

(via jrugs)

jijilous:

Rivaille VS Rin 

(via yukitsuzukemasu)

(Source: killusenpai, via xonlyonceinalifetimex)

(Source: productionig, via my-kokoro-just-brokoro)

cyaako:

アイコンにしようかなと思っただけ

cyaako:

アイコンにしようかなと思っただけ

(Source: kuru2suuziman, via usagi-mayu-killerlady)

(Source: ricktimus, via usagi-mayu-killerlady)

(Source: theblackcupcake, via koumgi)

mikotoray:

I know, Sensei, that village is a scary place

(via yukitsuzukemasu)

(Source: harumatsuokaa, via xonlyonceinalifetimex)

Gon vs Hisoka 

(Source: lieutenanthawteye.tumblrl.com, via koumgi)